Bu içerikler Ali Çelik tarafından oluşturulmuştur. Bağlantılar Web sitesine gitmektedir.

Konu Listesi / Table of Contest

-A-
Adjectives – Sıfatlar Temel Konu Anlatımı 1
Adjectives – Sıfatlar Durum Fiilleri ve Sıfatlar ( Be, Become, Get, Feel, Seem, Appear, Look, Smell, Sound, Taste ) Konu Anlatımı 2 

Adjectives – Sıfatlar Feel, Look, Smell, Sound, Taste + Like Konu Anlatımı 3

Am – Is – Are  /  To be Genel Mantık 
Am – Is – Are / To be Konu Anlatımı

Articles  A / An Konu Anlatımı

-C-
Countable – Uncountable Nouns Konu Anlatımı 

-D-
Demonstratives / Belirteçler Konu Anlatımı

 -F- 
Future Tense Will Konu Anlatımı
Future Tense Be Going To Konu Anlatımı
Future Tense Will – Shall – Be Going to Karşılaştırma ve Zaman Zarfları
Future Tense Will – Be Going to Diğer Yapılarla Kullanımı

-H-
Have Got – Has Got Konu Anlatımı
Hours / Saatler Konu Anlatımı

-I-
If Clauses / Koşul – Şart Cümleleri Genel Bakış / A Quick View
If Clauses Type 1 Konu Anlatımı
If Clauses Type 2 Konu Anlatımı
If Clauses Type 3 Konu Anlatımı
If Clauses Mixed Time Konu Anlatımı

If Clauses Omitting If / If ‘li Devrik Cümleler Konu Anlatımı 
If Clauses Implied Conditionals / İma Edilen Şart Konu Anlatımı
If Clauses Other Conditionals / Diğer Koşul Şart Yapıları Konu Anlatımı
If Clauses Other Tense Variations / Diğer Zaman Kombinasyonları 


Imperatives / Emir Cümleleri Konu Anlatımı

-M-
Modals Be to – Be Supposed to Konu Anlatımı
Modals Can – Could – Be Able to Konu Anlatımı 
Modals Can Olumlu Olumsuz ve Soru Konu Anlatımı 

Modals Can Kullanım Yerleri ve Anlamları Konu Anlatımı 
Modals Can – Could Past Participle Konu Anlatımı 
Modals Making Suggestions / Öneri Cümleleri Konu Anlatımı
Modals May – Might Konu Anlatımı
Modals May – Might Past Participle Konu Anlatımı

Modals Must – Have to Konu Anlatımı

Modals Must – Have to Konu Anlatımı Devamı 2

Modals Needn’t Have Done – Didn’t Need to – Didn’t Have to  
Modals Requests – Rica Cümleleri Konu Anlatımı
Modals Should – Had Better – Ought to Konu Anlatımı

Modals Should – Ought to – Must Past Participle Konu Anlatımı

Modals Used to – Would Konu Anlatımı


-N-
Numbers / Sayılar Konu Anlatımı

-P-
Past Continuous Tense Konu Anlatımı
Past Continuous When / While Konu Anlatımı

Plurals / Çoğullar Konu Anlatımı


Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

Present Continuous – Simple Present Tense Stative / Durum Fiilleri

Present Perfect Tense Genel Mantık

Present Perfect Tense Konu Anlatımı
Present Perfect Tense Kullanım Yerleri ve Zaman Zarfları
Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Perfect Continuous Kullanım Yerleri ve Farkları

Possessive Case of Nouns / İyelik – Sahiplik Konu Anlatımı
Pronouns / Zamirler Konu Anlatımı 


-Q-
Quantifiers All-Whole-Most-Half-None Konu Anlatımı
Quantifiers Both- Either-Neither Konu Anlatımı
Quantifiers Each- Every- One Konu Anlatımı  

Quantifiers Most-Plenty of-Enough-Several Konu Anlatımı
Quantifiers Others / Diğer Miktar Belirleyiciler Konu Anlatımı  

Quantifiers Some-Any-Much-Many-A few-A little Konu Anlatımı
Question Words / Soru Kelimeleri Konu Anlatımı

-S-
Simple Past Tense / Geçmiş Zaman Genel Konu Anlatımı
Simple Past Tense Was – Were Konu Anlatımı
Simple Past Tense Irregular Verbs / Düzensiz Fiiller Tablosu
Simple Past Tense Kullanımı, Zaman Zarfları ve Ses Değişimleri
Simple Past Tense Confusing Verbs / Karıştırılan Fiiller

Simple Present Tense / Geniş Zaman Konu Anlatımı

Simple Present Tense To be / Am – Is – Are Konu Anlatımı
Simple Present Tense Frequency Adverbs / Sıklık Zarfları
Simple Present Tense ” -s ” Ekinin Yazımı ve Kuralları
Simple Present Tense Kullanım Yerleri

Subject Pronouns / Kişi Zamirleri Konu Anlatımı


-T-
The Konu Anlatımı 1 
The Konu Anlatımı 2

There is / There are Konu Anlatımı